Mötesplats Bergsjön

Publicerad: 28 november, 2011
Sidansvarig: Vanja Larberg
På spaning - Bergsjön

 

I loftgångshuset vid Rymdtorget har Bergsjöns Kultur och -Mediaverkstad (http://www.kulturmediaverkstan.se/) fått nya grannar. Stefan Molnar, som är projektsamordnare för Mötesplats Bergsjön, är en av dem. Han jobbar inom projektet UNO – Utveckling Nordost. Detta är ett EU-projekt inom stadsutveckling. http://www.goteborg.se/wps/portal/utvecklingnordost

På den öppna platsen framför de upplysta lokalerna låg tidigare ett nedgånget kulturhus som inte använts på länge. Nu är det rivet och i sitt uppdrag har Stefan frågan kring hur lokaler kan utvecklas i Bergsjön för till exempel kultur, arbetsplatser och föreningar.

I ett första skede inventerar jag vad som finns idag, vilka lokaler som skulle kunna användas på ett annat sätt eller vid andra tider. I nästa steg ska lösningsförslag tas fram.

Ska det byggas om, byggas nytt eller ska befintliga lokaler samutnyttjas? Processen innebär också en dialog med aktörer i stadsdelen. Framåt 2013 kommer lösningsförslagen att visas. För Bergsjön som stadsdel är frågan viktig, då det i nuläget inte finns så mycket tillgängliga öppna lokaler. Beroende på placering och öppettider kan den nya mötesplatsen också spela roll för stadsrummet utanför, eftersom den bidrar till aktiviteter och rörelse där.  

Spanare: Vanja Larberg

 

Delade exempel

Inga delade exempel ännu. Varför inte skriva det första?

Har du andra exempel? Dela gärna med dig här:

Din e-postadress publiceras inte.