Cities for Children besöker Plikta

Publicerad: 24 april, 2012
Sidansvarig: Vanja Larberg
Barnperspektivet

 

Göteborg stad ingår sedan några år tillbaka i det europeiska nätverket Cities for Children. Initiativet till nätverket kom från Stuttgart i Tyskland, en gammal bilstad som behövde utveckla staden i en ny riktning för att få barnfamiljer att stanna kvar. Nätverket är ett sätt för de ingående städerna att utbyta erfarenheter och exempel på hur man kan jobba med barnperspektiv och barns perspektiv i stadsutveckling.

Under några dagar i mitten av april 2012 träffades en arbetsgrupp inom nätverket i Göteborg, med deltagare från Tyskland, Malta och Schweiz. På programmet fanns möte med politiker, föreläsningar och en introduktion till Göteborgs gemensamma modell för barnkonsekvensanalys, BKA.

Nätverket reste också runt i Göteborg för att titta på miljöer planerade med särskild tanke på barn; Södra Guldhedens trafikseparerade miljö där barn kan gå genom gröna stråk från skola till lokalt centrum, Kungsladugårds gröna innergårdar, och så förstås, Plikta.

Lekplatsen i Slottsskogen har nyligen gjorts om, gjorts tillgängligare och med ett bredare utbud av lekredskap. Plikta är en del av Park- och Naturförvaltningens satsning på s.k. Utflyktslekplatser. Dessa är lekplatser vars upptagningsområde är hela staden. De ska ligga på platser med bra kollektivtrafikläge, och utformas så att de lockar olika åldrar. Andra planerade platser för utflyktslekplatser är Frölunda torg och Angered Centrum.

Park- och Naturförvaltningen har jobbat på flera sätt kring Plikta för att få in människors behov och idéer. Till exempel pratade de med besökare om vad som skulle få dem att gå dit utan barn, tittade på undersökningar som gjorts om den generelle Slottsskogsbesökaren, och intervjuade äldreboendet intill. Detta resulterade i att det för de äldre bland annat finns ett utegym och en plats där de kan spela schack.

Plikta är idag en bemannad lekplats, något Göteborg en period hade gott om, men som idag är ovanligt.

Cities for Childrens arbetsträff avslutades i Lagerhuset där Rum för ung kultur håller till.

Reflektioner och samtal från Göteborgsmötet kommer att föras vidare till den 6:e årliga konferensen för Cities for Children, som kommer att hållas i Stuttgart den 14.e och 15:e maj 2012.

 

Vanja Larberg

 

Delade exempel

Inga delade exempel ännu. Varför inte skriva det första?

Har du andra exempel? Dela gärna med dig här:

Din e-postadress publiceras inte.