Kreativiteten mitt i byn

Publicerad: 19 oktober, 2011
Sidansvarig: Vanja Larberg
På spaning - Långgatorna

 

I diskussioner om vad som är viktigt för att ett fungerande och spännande stadsliv skall uppstå (eller upprätthållas) är gatuplanen mycket i fokus. I Långgatorna är det som händer i butiker och matställen också avgörande för områdets identitet, och detta är inte unikt för Långgatorna eller Göteborg.

Men om man lyfter blicken en aning, hittas andra aspekter som ofta förekommer i den breda idéströmningen hållbar stadsutveckling: mötesplatser och kreativitet. I House of Win-Win, beläget i korsningen Tredje Långgatan/Nordhemsgatan – en mötesplats för fåmansbolag i kultur/mediaproduktion- och näringslivsutvecklingsbranscher – finns inte bara ett särpräglat kontorshotell. I den gamla sömnadsfabriken är inställningen att möten ger mer, och alla vinner på det. Framförallt vinner stadsdelen Långgatorna på den inställningen, men också staden Göteborg.

Idag är kopplingarna ut från denna huskropp många – och långa. Nya idéer för en hållbar konsumtion, för ett socialt företagande och för internationella kulturutbyten – bara för att ta några få exempel – produceras här och skapar både nya arbeten och en livfull stad. En stad med ”kreativa kluster”, där initiativet kommer underifrån och utan stöttning, har städer som Sheffield och Toronto förstått värdet av. Där har man som stad säkerställt möjligheterna för groddverksamheter genom att skapa förutsättningar för en långsiktig förvaltning av de miljöer där det händer.

Spanare: Joakim Forsemalm

Länkar:

http://www.401richmond.net

http://www.ciq.org.uk/home

http://win-win.se/

 

Delade exempel

Inga delade exempel ännu. Varför inte skriva det första?

Har du andra exempel? Dela gärna med dig här:

Din e-postadress publiceras inte.