Foto andralånggatedagen

Gatan är vår!

Publicerad: 19 oktober, 2011
Sidansvarig: Vanja Larberg
På spaning - Långgatorna

 

När amerikanska journalisten och författaren Jane Jacobs i början av 1960-talet reflekterade över skillnaderna mellan den framväxande funktionsseparerade staden och det stadsliv som pågick runt henne i hennes dåvarande hemstad New York, såg hon några saker som kommit att refereras i otaliga sammanhang i diskussioner om städer och stadsliv. ”Gator i städer har fler syften än att bilar kör på dem och trottoarer – den gående delen av gatan – har fler syften än att hysa fotgängare”; istället handlar det om relationer som bygger stadsliv (Jacobs 1961).

Översätter man detta till Långgatorna i Göteborg kan det betyda att gatan tas i anspråk för spontana och DYI-arrangerade gatufester – Andra Låndagen är ett årligt återkommande evenemang som skapas av de som verkar i området. Bland annat detta sätt att använda gaturummet skapar en särskild identitet: Långgatorna är något särskilt i Göteborg, kanske unikt i hela landet.

I det här sammanhanget är Göteborgs stad unika i sitt förhållningssätt till området och dess framtid: i det planprogram som vägleder framtida beslut för förändringar av det fysiska rummet, står det att områdets egna förutsättningar skall vara i fokus. Att konvertera Andra Långgatan till en gårdsgata (som Haga Nygata, Magasinsgatan, Vallagatan) – en idé som tidigare funnits – är inte en förändring som gynnar områdets väl fungerande sociala miljö och därför är det heller inte en aktuell fråga. I det här området är relationen mellan husen, särskilt dess gatunivå, och gatan helt avgörande för den sociala miljön. Bilarna behövs lika mycket som fotgängarna.

Hur lär vi oss förstå det lokala livet och dess betydelse? Genom att, som Jane Jacobs, eller Per Wirtén i sin nya bok, vara där.

Spanare: Joakim Forsemalm

Läsning:

Jane Jacobs Den amerikanska storstadens liv och förfall (Daidalos, 2005)

Per Wirtén Där jag kommer ifrån – kriget mot förorten (Bonniers, 2010)

 

Delade exempel

Inga delade exempel ännu. Varför inte skriva det första?

Har du andra exempel? Dela gärna med dig här:

Din e-postadress publiceras inte.