Stadsdel - Identitet och upplevelse

 • Omgestaltning – förortens avgörande vägval

  På spaning Hammarkullen   – en lokalsamhällsbaserad vision inom ramen för socialt hållbar utveckling skriven av universitetslektor Lasse Fryk Medborgare och anställda skriver om berättelsen om Hammarkullen Denna text lyfter fram den unika sammanhållande kraft lokalsamhället i Hammarkullen besitter. Detta trots att man … Läs mer

  Publicerad: 7 oktober, 2013
  Sidansvarig: Vanja Larberg
 • Norra Sorgenfri – strategier för en levande stadsdel

  Forum S2020   Torsdagen den 1:e mars 2012 har Forum S2020 bjudit in Gunilla Kronvall, arkitekt från Malmö, för att berätta om hur planeringen gick till för stadsdelen Norra Sorgenfri. Gerd Cruse Sondén inleder med att berätta hur S2020 först fick kontakt … Läs mer

  Publicerad: 6 mars, 2012
  Sidansvarig: Vanja Larberg
 • Fristaden Christiania – diversitet, normalisering och nya ägandeformer

  På spaning - Köpenhamn   En fristad för urbana alternativ Christiania har sedan området ockuperades 1971 fungerat som ett alternativt urbant rum för boende och rekreation. Det har varit ett laboratorium för urbana experiment, demokrati- och rättvisesträvanden. Fristaden har alltid varit en plats avsedd för personlig … Läs mer

  Publicerad: 17 januari, 2012
  Sidansvarig: Vanja Larberg
 • Kreativiteten mitt i byn

  På spaning - Långgatorna   I diskussioner om vad som är viktigt för att ett fungerande och spännande stadsliv skall uppstå (eller upprätthållas) är gatuplanen mycket i fokus. I Långgatorna är det som händer i butiker och matställen också avgörande för områdets identitet, och … Läs mer

  Publicerad: 19 oktober, 2011
  Sidansvarig: Vanja Larberg