”Låt gärna squashen växa sig lite större innan skörd”

Publicerad: 13 februari, 2012
Sidansvarig: Vanja Larberg
På spaning - Malmö

 

Lokal matproduktion – globalt ansvar och solidaritet

Nätverket Mykorrhiza startades av en grupp unga som i samarbete med naturen och varandra vill skapa livskvalité och hållbarhet för alla. De arbetar utifrån en gemensam värdegrund som bland annat bygger på samarbete framför konkurrens, jämställdhet, icke-våld, öppen och ärlig kommunikation, solidaritet, kärlek och transparens. De vill öka medvetenheten kring hur vår livsstil påverkar vår hälsa, miljön och människor i andra delar av världen. De vill också främja matsuveränitet och globalt resursansvar genom lokal matproduktion, distribution och konsumtion och med en ny generation odlare skapa ett mer hållbart samhälle både i staden såväl som på landet. Med just denna fokus på lokal matproduktion vill de kunna arbeta praktiskt och lösningsorienterat med frågor såsom miljö, hälsa och global solidaritet. Mykhorriza finns i flera olika städer i Sverige såsom Stockholm, Göteborg, Örebro och Malmö (www.mykorrhiza.se).    

En regnfylld och blåsig decemberdag, då SMHI gått ut med en varning klass 1, träffar jag Lina Hirsch som är en av medlemmarna i Mykhorriza i Malmö. Vi ses i deras gemensamhetsodling ”Hagen” i Enskifteshagen i Sofielundsparken där Lina står och väntar iklädd full regnmundering. ”Det finns ju inget dåligt väder… ”, som ordspråket lyder. Trots vädret hinner jag ändå se lite av deras odling, och upptäcka att det går att odla även på vintern. I backar, pallkragar och behållare finns nämligen olika ätbara vinterväxter. Strax intill ligger ett bostadsområde och i den långsmala parken på en stor gräsmatta, har Mykhorriza fått lov att använda en del av marken. Förutom behållarna finns även en redskapsbod, som innehåller alla tänkbara trädgårdsredskap, en kalender över möten och ett bevattningsskema. Runt omkring i odlingen sticker små lappar upp med meddelanden. På en står det ”Gratis grönt till alla leta!” På en annan står det ”Låt gärna squashen växa sig lite större innan skörd”. Det är nämligen meningen att vem som helst ska få skörda det som odlas. Genom dessa lappar skapas en direkt kommunikation till dem som bor i området och vem som annars kan tänkas komma förbi och som vill ha stadsodlat till middag.  

När vi lite senare kommer in i värmen i Linas lägenhet, som bara ligger några kvarter bort, berättar hon om varför hon intresserar sig för stadsodling och hur hennes engagemang startade.

”Jag har varit med nästan från början i Malmögruppen och jag tror det var på våren 2009. Jag älskar att odla, jag brinner för att stadsodla och jag vill vara med och forma samhället. Just nu läser jag trädgårdsterapi och innan läste jag till trädgårdsingenjör och på programmet för miljömanagement. Jag gillar det praktiska i att odla – att man har att göra med levande växter. Men det är också ett samhällsengagemang som driver mig”.  

Nya lösningar främjar ökad stadsodling

Från början var det meningen att Mykorrhiza skulle odla direkt i jorden i sin gemensamhetsodling. Men det visade sig att marken var förorenad av bland annat PAH, bly och kvicksilver. Detta löstes i sann Mykorrhizaanda genom att odla i de olika pallkragarna och behållarna i stället. Men gruppen valde att inte nöja sig med detta. De sökte, och fick tilldelat, pengar av miljöanslaget 2011 för projektet ”Odling på stadsmark – när problem vänds till möjligheter”. I detta projekt kombinerades deras befintliga verksamhet med att hitta strategier för att hantera förorenad mark- och stadsodling.

Lina berättar att de har tagit åtskilliga prover som har skickats till experter. Genom olika experiment försöker de nu undersöka hur man kan använda marken till odling. Vilka växter tar upp giftet utan att själva blir giftiga? Genom detta kan gruppen påvisa att det finns andra lösningar än de som kanske ligger närmast till hands. Om jorden exempelvis skulle fraktas bort skulle problemet bara flyttas till en annan plats, menar de.

Tanken är att vidareutveckla detta projekt. Gruppen vill exempelvis titta på hur man kan använda backar och pallkragar vid odling på industritomter. De vill också göra någon slags mobil odling, och här har de tittat på ett exempel i Berlin, Prinzessinnengarten, som är helt
mobilt.

Samarbete med många olika aktörer

Förutom ett samarbete med Malmö Stad samarbetar Mykhorriza även med Slottsträdgården, föreningen Odla i stan, Glokala Folkhögskolan, SLU i Alnarp och med andra stadsodlare förklarar Lina. De samarbetar också mycket med Gatukontoret. Till exempel lade gruppen märke till att många rastade sina hundar omkring Hagen. Därför kommer en hundrastgård i vår att uppföras bredvid den. Genom kontakter på Gatukontoret har de nu diskuterat utformning, växtslag m.m. De får ofta studiebesök och många studenter vill prata med gruppen.

Mykhorriza bygger på frivilligt arbete, men det finns alltid någon som har tid. Lina tycker också att Malmö Stad är snabba på att ta upp gräsrotsinitiativ.  Hon tror emellertid att initiativen inte får flyttas för mycket från gräsrotsnivån. Om det blir för tillrättalagt, och om stadsodlingsprojekt bara planeras och finansieras uppifrån, kan många bra idéer försvinna och det kan bli för styrt.      

Framtidsvisioner – mer odling överallt!   

Gruppen i Malmö har diverse framtida projekt som de har sökt och i vissa fall redan fått miljöanslag för. Det ena är som tidigare nämnt att provodla ätliga grödor i marken. Med ett pilotprojekt vill de utveckla en visningsträdgård för att inspirera till odling på outnyttjade platser som inte ansetts vara lämpliga för odling; hårdgjorda ytor, förorenad mark och ytor som står tomma i väntan på planerad bebyggelse. De har även fått anslag för att bedriva biodlingar i samspel med kyrkan och andra aktörer i närheten. De vill förutom detta försöka finansiera ett växthus. Detta ska användas till att driva upp plantor, men också som samlingsplats och informationsstation.

I framtiden vill Mykorrhiza gärna se att gemensamhetsodlingen ”Hagen” tas över av dem som bor i områdena runt omkring. De vill kunna fungera som en katalysator som inspirerar för att sedan kunna lämna en plats för att fortsätta på andra platser. ”Vårt mål är MER ODLING överallt. Vi vill att det ökar”! säger Lina.

Detta skriver de själva om valet av nätverkets namn på sin hemsida:

”Nätverket Mykorrhiza vill försöka vara som mykorrhiza i marken. Vi vill göra så att fler växter får möjlighet att växa. Vi finns, som mykorrhiza i marken, på gräsrotsnivå och vill bygga nätverk som når ut till olika delar av samhället. Liksom mykorrhizan bygger vi på samarbete, både människor emellan och mellan människan och naturen. På detta sätt kan vi bygga ett samhälle som, istället för individualism och konkurrens, fungerar som en stor samarbetande organism”.  

Spanare: Lisa Rosengren

 

Delade exempel

Inga delade exempel ännu. Varför inte skriva det första?

Har du andra exempel? Dela gärna med dig här:

Din e-postadress publiceras inte.