Ekologisk stadsdel Majorna

Publicerad: 13 februari, 2012
Sidansvarig: Vanja Larberg
På spaning - Majorna

 

Den 24:e januari 2012 efter en promenad genom Klippan i stark sol, fick jag lyssna på delar av Ekologisk stadsdel Majornas slutkonferens inne på Röda sten. Projektet som pågått under 3 år skulle sammanfattas, utvärderas och firas av.

Projektet initierades av Hyresgästföreningen 2008 och är ett s.k. Klimp-projekt, vilket inneburit att det fått pengar från Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram. Men även Hyresgästföreningen, Stadsdelsnämnden Majorna, Familjebostäder, Bostadsbolaget, Poseidon, Dicksonska stiftelsen och Göteborg Energi har bidragit till finansieringen. Projektledaren heter Kim Weinehammar.

Om du har varit på Megaloppisen i Majorna någon gång så har du varit på ett evenemang som kommit till inom projektet. Detta är verkligen ett tillfälle där man lyckats med målsättningen att projektet ska vara av och med majornaborna själva. Går man runt på loppisen är det som att varenda lägenhet längs med gatorna har vänts ut-och-in, interiör har blivit exteriör, hem har blivit gata. Rikt stoff för etnologiska spaningar!

På slutseminariet fick vi ta del av andra händelser inom projektet, som formats inom olika intressegrupper. Till exempel finns en grupp som ordnat så att man ska kunna låna cykelkärror på olika ställen i stadsdelen, om man till exempel vill storhandla men inte vill göra det med bil. En annan grupp heter Cykelköket och är ett forum för att hjälpa varandra fixa cyklar. Ett tredje exempel på vad som pågår är stadsodling och planer för bökande grisar.

Det finns också delar som handlat om Majornas historia. I pausen läste jag en fascinerande affisch som beskrev hur det i några få trappuppgångar i ett hyreshus under 50-talet fanns över 300 barn. Skillnaderna på då och nu när det gäller upplevelsen att växa upp som en kollektiv generation måste vara enorma!

Konferensen avslutades med en utvärdering som gjorts av hur projektet uppnått sina mål. Den illustrerade svårigheten att utvärdera hur väl man uppnått målen, när målsättningarna handlar om frågor som attitydförändringar och liknande. Det är en problematik som är aktuell för alla som sysslar med s.k. ”mjuka” frågor som behöver beskrivas och utvärderas på andra sätt än kvantitativa.

För dig som vill veta mera om Ekologisk stadsdel Majorna, gå in på deras webb: www.majeko.se.

Spanare: Vanja Larberg

 

Delade exempel

Inga delade exempel ännu. Varför inte skriva det första?

Har du andra exempel? Dela gärna med dig här:

Din e-postadress publiceras inte.