Stadsdel - En sammanhållen stad

 • Till vilket pris sker gentrifieringen?

  Forum S2020   Catharina Thörn, forskare på kulturstudier Göteborgs universitet, och Sofie Ludvigsson, student i samhällsanalys, presenterade stadsplaneringens undanträngande effekter och diskuterade gentrifiering på Forum S2020 den 28 maj 2015. Här följer ett referat: Är staden full av möjligheter eller rättigheter? Lars Lilled, bitr. förvaltningsdirektör … Läs mer

  Publicerad: 8 juni, 2015
  Sidansvarig: Vanja Larberg
 • Var finns den hållbara ekonomin?

  Forum S2020   På Forum S2020 den 10:e april 2014 presenterade Bjarne Stenquist, som är projektledare vid Miljöförvaltningen i Malmö Stad, projektet Bygga om Dialogen som satsar på långsiktiga sociala investeringar. Här följer ett referat: Inledningsvis presenterar Stenquist bilden av bostadssituationen i … Läs mer

  Publicerad: 7 maj, 2014
  Sidansvarig: Vanja Larberg
 • Delaktighet och civilsamhälle i Biskopsgården och Husby

  Forum S2020   På Årets sista Forum S2020 den 7:e november pratar vi om Husby, Biskopsgården och initiativ till förändring. Dagens tema handlar om att försöka utöka vår förståelse för aktuella händelser som utspelar sig i Göteborg. Bernard Le Roux, S2020, inleder … Läs mer

  Publicerad: 9 december, 2013
  Sidansvarig: Vanja Larberg
 • foto av gårdsten

  Områdessatsning

  På spaning - Gårdsten   1997 bildades bostadsföretaget Gårdstensbostäder, vilket var början på en omfattande förändringsprocess i Gårdsten. Stora delar av området byggdes om. Energibesparing var ett viktigt mål i det arbetet. Ökad sysselsättning ett annat. Bostadsföretaget startade därför arbetsförmedling, yrkesutbildningar och ett småföretagarcentrum. … Läs mer

  Publicerad: 18 oktober, 2011
  Sidansvarig: Vanja Larberg