Stad - En sammanhållen stad

 • Bostaden i Fokus

  Forum S2020   Bostaden – ett ständigt hett ämne fullt av motsättningar, politik och samtalsstoff. En viktig del av samhället med många sociala betydelser; bostaden som rättighet, som alla finansbubblors moder, som ett undantag för hemlösa i stadens periferi. På höstens första … Läs mer

  Publicerad: 18 september, 2014
  Sidansvarig: Vanja Larberg
 • Stöd till social ekonomi

  Forum S2020   Torsdagen den 16:e maj 2013 hade Forum S 2020 bjudit in kollegorna som jobbar med Stöd till social ekonomi; enhetschefen Lotta Lidén och utvecklingsledaren och kommunikatören Anneli Assmundson, för att de skulle berätta om sin verksamhet. De bjöd i … Läs mer

  Publicerad: 5 september, 2013
  Sidansvarig: Vanja Larberg
 • Socialekologiska grannskap, medborgaransvar och hållbara städer

  Forum S2020   Forum S2020 torsdagen den 4:e april 2013 inleddes med att stadsbyggnadsdirektören Agneta Hammer presenterade sig för nätverket. Därefter föreläste Katarina Ahlqvist om sitt arbete och förhållningssätt. Här följer ett referat från föreläsningarna: Agneta Hammer: – Jag har nu jobbat i Göteborg i ett … Läs mer

  Publicerad: 6 maj, 2013
  Sidansvarig: Vanja Larberg
 • Dialog, makt och vår tids stora samhällsomdaning

  Forum S2020   Torsdagen den 1:e november föreläste Hans Abrahamsson, Freds- och utvecklingsforskare vid Institutionen för globala studier på Göteborgs Universitet, på Forum S2020. Här följer ett referat av föreläsningen: –          Jag kommer att prata om den socialt hållbara samhällsutvecklingens förutsättningar ur … Läs mer

  Publicerad: 26 november, 2012
  Sidansvarig: Vanja Larberg
 • Socialt blandat boende – ett svenskt dilemma?

  Forum S2020   Lars Lilled, S2020, inledde med att beskriva bakgrunden till den utredning som Sören Olsson och Anders Törnquist presenterade på Forum S2020 torsdagen den 27:e september 2012. –          Det som satte oss på spåren var den rapport som kulturgeografen Roger … Läs mer

  Publicerad: 17 oktober, 2012
  Sidansvarig: Vanja Larberg
 • Göteborgs stadsarkitekt på Forum S2020

  Forum S2020   Torsdagen den 1:e mars 2012 gästade Göteborgs nye stadsarkitekt Forum S2020, för att berätta om sin bild av Göteborgs framtida utveckling. Här följer ett referat från föreläsningen: – Det är viktigt att vi bygger upp gemensamma bilder i staden … Läs mer

  Publicerad: 21 mars, 2012
  Sidansvarig: Vanja Larberg
 • Ökad ojämlikhet, välfärdshistorik och nya sociala lösningar

  Forum S2020   Tapio Salonen, professor i socialt arbete, föreläste den 19:e januari 2012 för Forum S2020. En stor publik tog del av hans beskrivning av den ökade ojämlikheten i samhället. Han inledde med en betoning av hur viktigt det är att sätta … Läs mer

  Publicerad: 25 januari, 2012
  Sidansvarig: Vanja Larberg
 • Hela staden

  Referat   En liten stad med den stora stadens problem. Så kan Landskrona beskrivas. Men varför blev det så? Vad var det som ledde till att den forna folkhemsidyllen bytte skepnad till segregerad problemstad och Sverigedemokratisk högborg? Det är några av … Läs mer

  Publicerad: 15 december, 2011
  Sidansvarig: Vanja Larberg
 • The just city

  Referat   Susan S Fainstein (2010) The Just City. Cornell University Press, Ithaka och London.              Susan S Fainstein är professor i Urban planning vid Harvard University, tidigare vid Columbia och Rutgers universitet samt gästprofessor vid holländska universitet. Hon har skrivit en … Läs mer

  Publicerad: 5 december, 2011
  Sidansvarig: Vanja Larberg
 • Från stigma till rättvisa

  Forum S2020   Frilandsjournalisten och författaren Mattias Hagberg föreläste för Forum S2020 den 18:e november 2011 under rubriken Från stigma till rättvisa. Hans ingång till föreläsningens tematik är personlig. Drivkraften att på olika sätt skriva om social rättvisa kommer från en uppväxt … Läs mer

  Publicerad: 21 november, 2011
  Sidansvarig: Vanja Larberg