Socialt hållbar utveckling - Göteborgs stad

Så här använder du kunskapsmatrisen:

I vänsterspalten i matrisen finns sex teman som är viktiga för att skapa en social hållbarhet – En sammanhållen stad, Samspel och möten och så vidare. Här kan du klicka på temana och få upp fördjupad läsning och forskning kring varje tema.

I den horisontella riktningen ser du olika skalnivåer av byggd miljö och sociala sammanhang. Den minsta delen är Byggnad/plats (social motsvarighet exempelvis familj/arbetsgrupp) och den största är i nuläget Region.

Om du till exempel vill läsa om goda exempel på samspel och möten i närmiljön så klickar du i den aktuella rutan. Och har du själv fler exempel på detta så hör av dig så bygger vi upp exempelbanken och kunskapen gemensamt!